« »Klant failliet: en dan?

Gepubliceerd op 06-07-2015

Hoe krijg ik mijn geld als mijn klant failliet is?

Je zit al een hele tijd een wanbetaler achter de broek. Dan komt je het bericht ter ore dat de klant failliet is. Hoe krijg je nu alsnog het geld waar je recht op hebt?

Het stappenplan
De klant betaalt al een tijdje de rekeningen niet meer. Je zit er wel achteraan, maar de ene smoes wordt door de andere opgevolgd.
Kortom, je hebt er steeds minder vertrouwen in dat het geld ooit nog op de bedrijfsrekening wordt gestort.
Als je hoort dat de klant failliet is verklaard, is alle hoop vervlogen.
Toch kun je (een deel van) het geld nog terugkrijgen met dit stappenplan:

• Zoek uit of het bedrijf failliet is
• Stap naar de curator
• Ga naar de verificatievergadering
• Akkoord sluiten
• Producten terughalen
• BTW terugvorderen van oninbare factuur

Zoek uit of het bedrijf failliet is
Heb je het vermoeden dat het bedrijf van de klant failliet is? Dan kun je dat terugvinden via officielebekendmakingen.nl of via een uitrekstel uit het Handelsregister van de KvK. In dat uitreksel staat ook vermeld wanneer het bedrijf failliet is verklaard en wie de curator is.

Stap naar de curator
Een bedrijf wordt altijd via de rechtbank failliet verklaard. De door de rechter aangestelde curator is vervolgens het aanspreekpunt voor schuldeisers en verantwoordelijk voor de afhandeling van de nog openstaande rekeningen. Iedere schuldeiser ontvangt een brief van de curator waarin vermeld wordt dat de klant failliet is en welke actie jij moet ondernemen. Heb je die brief niet ontvangen maar wel een rekening openstaan bij het failliete bedrijf? Neem dan zelf contact op met de curator.

Ga naar de verificatievergadering
Zodra de curator klaar is met het inventariseren van alle openstaande rekeningen, volgt er een verificatievergadering waarbij alle schulden worden besproken. Het is verstandig om bij deze vergadering aanwezig te zijn, omdat de curator hier ook vertelt welke facturen hij niet correct vindt. Je krijgt tijdens deze vergadering de kans om de gemaakte afspraken toe te lichten en zo alsnog op de lijst met schuldeisers terecht te komen. Andersom krijg je hier ook de gelegenheid om de vordering van andere schuldeisers te betwisten. Door het te melden als schulden groter worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn, vergroot je de kans het geld terug te krijgen waar je recht op hebt.

Akkoord sluiten
Nu er een overzicht is van alle schulden wordt de boedel verdeeld onder de schuldeisers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een verdeelsleutel waarbij crediteuren als de belastingdienst het UWV en de bank voorrang hebben op de ‘normale’ schuldeiser. Daardoor bestaat een reële kans dat je achter het net vist of slechts een klein deel van de openstaande factuur uitbetaald krijgt.

Producten terughalen
Wanneer je producten hebt geleverd aan de failliete klant, ligt het voor de hand om deze terug te halen. Er is immers niet voor betaald. Toch mag dat niet zomaar. Je moet hiervoor bij de curator kunnen aantonen dat de producten geleverd zijn ‘onder voorbehoud van eigendom’. Vaak is dit opgenomen in de algemene voorwaarden. Als de curator akkoord gaat met jouw verzoek, moet je vervolgens kunnen aantonen dat de producten daadwerkelijk van jouw bedrijf afkomstig zijn via bijvoorbeeld een logo op het product of een serienummer.

BTW terugvorderen van oninbare factuur
Is de factuur oninbaar? Dan heb je waarschijnlijk al wel de omzetbelasting hierover betaald aan de Belastingdienst.
Die BTW mag je terugvorderen van de Belastingdienst.
Volg daarbij de volgende procedure:
• Aanvraag moet schriftelijk bij de Belastingdienst worden ingediend
• Je moet bij de aanvraag aannemelijk maken dat de klant niet heeft betaald en dat ook niet zal gaan doen. Denk aan een brief van de curator of correspondentie met de klant.
• Als de rekening deels is betaald, kun je de btw alleen terugvragen over het oninbare deel van de rekening. Dat moet je dus even opnieuw uitrekenen voor je de aanvraag indient.
• Zodra duidelijk is dat de klant echt niet meer kan of wil betalen, heb je nog tot één maand na afloop van het tijdvak om je schriftelijk verzoek in te dienen.
• Heb je een grote vordering uitstaan? Vraag dan bij de curator om een schriftelijke verklaring waarin staat welk gedeelte je sowieso niet meer terugkrijgt. Daarover kun je dan alvast btw terugvragen.

Tip: Krijg je het oninbare bedrag terug van je kredietverzekering? Dan heb je daarnaast ook recht op teruggaaf van de BTW. De uitkering van de verzekering wordt immers niet gezien als betaling van de factuur.

Unknown-15