« »Slimmer spreken

Gepubliceerd op 01-04-2016

 

We weten dat een goed verhaal en een sterk optreden ons vaak imponeert. 

We spreken er met elkaar over, steken de loftrompet over die "begenadigde" spreker op onze netwerkbijeenkomst of seminar of iets dergelijks. "Wauw, wat zou ik een impact kunnen maken als ik zo mijn idee kon vertellen, wat zou het geweldig zijn als ik echt die potentiele klanten kan laten luisteren!" 

Gelukkig, is welsprekendheid een vaardigheid die kan worden onderwezen, geoefend en gemasterd. Hier zijn negen eenvoudig onder de knie te krijgen technieken om snel jezelf meer welsprekend en slimmer te doen klinken (ongeacht jouw intelligentie). 

Er zijn vier soorten van de sprekers in de zakenwereld:

De onsamenhangende, die slingeraar, gebruikt tonnen jargon en praat over dingen die vooral voor zichzelf interessant zijn.
De samenhangende, die verbaal kunnen communiceren over feiten en meningen, maar zelden iets onvergetelijks zeggen.
De mondige, die beknopt en duidelijk spreekt, maar wiens woorden zelden overtuigen.
De welbespraakte, die gebruik maakt van de taal en lichaamstaal om de harten en geesten van hun luisteraars te winnen.

Welbespraakte mensen klinken slim, ongeacht hoe intelligent ze zijn. Het tegendeel is ook waar trouwens. Slimme mensen die onsamenhangend zijn (zoals sommige technische ingenieurs die ik heb gekend) komen vaak over alsof ze een beperkte intelligentie hebben, het tegendeel is waar.

Tips

1. Sta of zit met een rechte rug, maar vooral ontspannen.
Welsprekendheid is meer dan alleen de manier waarop je gebruik maakt van de taal. Het is ook hoe je je lichaamstaal  gebruikt. De positie van jouw rug is het fundament van je lichaamstaal en dus de basis van je welsprekendheid.

Een slappe houding communiceert een gebrek aan zelfvertrouwen en je woorden. Het andere uiterste, een kaarsrechte rug, zegt "vechten of vluchten." Een rechte, maar ontspannen rug plaatst je in een mentale en fysieke toestand vanwaar de  woorden vloeiend, soepel en gemakkelijk lijken te komen.

2. Houd je kin omhoog.
De positie van je hoofd is net zo belangrijk als de positie van je rug; een feit dat wordt weerspiegeld in veel voorkomende uitdrukkingen. "Houd je hoofd omhoog," bijvoorbeeld, is om trots en vastberadenheid te tonen. Om "terneergeslagen" (hoofd omlaag) te zijn betekent dat je al verslagen bent.

Een rechtopstaand hoofd is belangrijk voor de zeggingskracht om fysiologische redenen. Een gespannen hals (onvermijdelijk als je hoofd naar beneden doet) heeft de neiging om je woorden te wurgen, en dat belemmert je om duidelijk te spreken.

3. Focus op jouw luisteraars.
Welsprekendheid is alleen zinvol als mensen naar je luisteren en zij zullen niet luisteren als je aan iets anders denkt of als je ogen over de hele kamer dwalen. Welsprekendheid zonder aandacht is louter een speech afsteken.

Twee speciale gevallen: Vermijd zijdelings kijken; het lijkt op oneerlijk (schichtige ogen) gedrag. Als je je notities moet controleren, gebruik alleen je ogen om naar beneden te kijken zonder met je hoofd te knikken. Leg je notities dus strategisch neer.

4. Spreek luid genoeg om te worden gehoord.
Voor maximale welsprekendheid; spreek luid genoeg, zodat mensen die het verst van je af zijn je kunnen horen, maar niet zo luid dat het ongemakkelijk is voor degenen die vooraan zitten.

Als je niet zeker bent van je volume, vraag dan iemand achterin of je duidelijk te horen bent. Als ze ja antwoorden, vraag dan: "Hoe is het zo?" met een iets minder luide stem. Als ze geen antwoord geven, draai dan je stemvolume een tandje hoger.

Echter, nooit je stem verhogen tot een schreeuw. Met schreeuwen kom je gek over in plaats van welsprekend. Als je merkt dat je in die positie bent of komt, vraag dan om een microfoon of verzoek dat mensen dichterbij komen zitten/staan.

5. Ondersteun woorden met de juiste gebaren.
Gebruik je handen om belangrijke punten te benadrukken. De gemakkelijkste manier om deze vaardigheid te leren is om te zien hoe bekende en populaire openbare sprekers gebaren gebruiken als ze spreken. Merk op hoe hun handbewegingen lijken "op te gaan" in hun woorden.

Als je niet actief een gebaar gebruikt, houd jouw handen dan stil. Gehannes met je bril, ratelende papieren, krassen, enzovoort zal het publiek afleiden van jouw boodschap en "exit" is jouw welsprekendheid.

6. Strategisch positie van je lichaam.
Om macht toe te voegen aan je woorden door het bewegen van je lichaam op de juiste wijze. Bijvoorbeeld, als je spreekt tot een groep vanaf een podium, kun je van de ene plek naar de andere lopen om duidelijk te maken dat je iedereen wilt bereiken met jouw idee en woorden.

Ook als je aan een conferentie tafel zit, neig iets naar voren wanneer u een punt wilt benadrukken. Verander je zitpositie wanneer je van het ene onderwerp of-concept naar een ander switcht.

7. Gebruik levendige woorden die iedereen begrijpt.
Clichés (vooral biz-blabla) zijn het tegenovergestelde van welsprekendheid. Gebruik onverwachte maar veelgebruikte woorden of zinnen die punten illustreren op een andere manier. Voorbeeld: "gewoon als huisvliegen" in plaats van "dertien in een dozijn."

Vermijd ook woorden die jouw publiek niet zou kunnen begrijpen. Gebruik van mooie woorden maakt je elitair, en klink je niet slim. Als je dan toch een term moet introduceren die niet bekend is bij het publiek, definiëer die dan in duidelijke taal.

8. Spreek met verschillende snelheden.
Spreken op dezelfde toon en snelheid verandert al snel wat je te zeggen hebt in een monotone eenheidsworst. In plaats daarvan, vertraag en versnel, afhankelijk van het belang van wat je wilt communiceren op dat moment.

Als je een samenvatting vertelt of als het gaat over de achtergrond, spreek dan sneller dan wanneer het gaat om verstrekken van nieuwe informatie.
Wanneer je de invoering van een belangrijk concept beschrijft , vertraag je snelheid om luisteraars de tijd te geven om het op te vangen, te laten "landen".

9. Gebruik een korte pauze om nadruk te creëren.
Zwijgen is niet altijd goud; het is ook de kroon op welsprekendheid. Bijvoorbeeld, een kleine pauze voordat je op het punt staat om iets belangrijks te zeggen, om spanning te creëren. Het verleidt jouw publiek om nieuwsgierig te zijn in wat jij te vertellen hebt.

Ook een pauze nadat je iets belangrijks hebt gezegd benadrukt het belang ervan en geeft luisteraars een moment om na te denken over het belang ervan. Een perfect voorbeeld van de welsprekendheid die wordt geleverd met pauzeren is Martin Luther King's 'I Have a Dream" speech.

71614594986521dd9d5f22a78fabdf67cca0d48bff863.jpg
5348021459498647d01df0de3d50966e4c749e4312185ef4.jpg