« »Groei met jouw bedrijf -Groeipijnen

Gepubliceerd op 23-11-2015

Groeipijnen

 

Elk bedrijf gaat door groeipijnen. Das erg vervelend! En ongeacht de grootte van het bedrijf, deze problemen zullen altijd blijven bestaan. Maar de pijn is ‘anders’ als het bedrijf groeit. Een organisatie van 300 personen voelt dezelfde druk dan een organisatie van10 personen, maar in een vroeg stadium (van hun bedrijvigheid) hebben bedrijven vaak niet de middelen dan die bedrijven dat in een ‘volwassener’ stadium wel hebben.
Als gevolg hiervan, is het vaak heel gemakkelijk te verzanden in de “bedrijvigheid", zonder te denken over hoe om te gaan met “het bedrijf."
Dus hier zijn enkele eenvoudige tips die kunnen worden gebruikt hoe om te gaan met het “bedrijf", die wij behulpzaam achten voor jonge ‘groeiende’ bedrijven zijn: 

Creëer en noteer rollen, verantwoordelijkheden en doelen en vervolgens controleer en herzie deze doelen (als nodig). Blijf dat doen! Zeer regelmatig moeten teamleiders (of andere managers) een 1 op 1 hebben om met elkaar te praten over wat er nou werkt en wat niet, en waarom. Doe dit eerder vaker (1 x per week) dan niet vaak genoeg (1 x per kwartaal).
Als de teamleden geen antwoorden met data en feiten kunnen onderbouwen, betekent het dat ze er niet genoeg voor doen en niet gefocust genoeg zijn. Doelen en vastgelegde verantwoordelijkheden houdt iedereen bij de les. Zonder verantwoording, zal er zelfgenoegzaamheid intreden en zelfgenoegzaamheid zal leiden tot een langzame dood.

 Groeipijnen

Kijk naar de data. Besteed voldoende tijd om je beste klanten te segmenteren via jouw belangrijkste feiten/data/criteria. Probeer te bepalen wat de overlap is tussen die belangrijkste feiten (gemene delers). Ga enigszins rekenkundig te werk en overweeg wat het betekent als je de uitschieters eruit haalt bijvoorbeeld. Als het al iets betekent überhaupt.
Kijk of de resultaten overeenstemmen op elke hypothese die je misschien van te voren al had, of juist niet. En dan, als je eenmaal jouw antwoord hebt; stop en ga het uitvoeren!
Niet verzanden met de nog meer verlammende analyses, maar ontwikkel vertrouwen in jouw voorgenomen acties en val vervolgens agressief aan. Vertrouw op jouw instincten en als die door de gevonden data worden ondersteunt, dan is dat geweldig! Zo niet, probeer te achterhalen waarom dat niet zo is.
Een ultiem voorbeeld hiervan: een onderneming dacht al hun klanten gevestigd waren in de dichtbevolkte Europese steden zoals Parijs en Londen. Het bleek dat hun klanten allemaal in India gevestigd waren en ze hebben vervolgens het hele bedrijf naar India verplaatst (maar dat is wel erg extreem dus!).

Verkopen. Het is geweldig om te proberen de inbound en outbound marketing trechters van jouw bedrijf te optimaliseren, maar soms is een snelle verkoop strategie belangrijk, kom in contact met de persoon waaraan je wilt verkopen en sluit de deal. Er is niets mis met ‘ouderwets’ verkopen. Elke verkoop kan ‘helend’ werken!

Prospect en krijg verwijzingen. Neem de tijd om je top 100 klanten lijst te maken. Erachter komen wie de beslissers zijn bij die organisaties. Erachter komen wie deze mensen kent en jou kan voorzien van een warme introductie. Dit vereist focus en tijd, maar vaak levert deze tactiek de hoogste ROI op.
Voor B2B-bedrijven, kan bijvoorbeeld LinkedIn een krachtige tool zijn. Voor B2C bedrijven kunnen Facebook en Twitter  behoorlijk krachtig blijken.

Creëer urgentie in de organisatie. Wat kan jij doen om jouw team de adrenaline te bezorgen en de motivatie die ze nodig hebben om te winnen?

14482749672295d5219df15dafd0d2770004e97f38.jpg