« »Efficiency vs Effectiviteit Deel 1

Gepubliceerd op 30-09-2015

Hoezo, efficiency en effectiviteit?

De trend in management literatuur om efficiency en effectiviteit over één kam te scheren, is misleidend.

Het efficiënter maken van werkwijzen die fundamenteel ineffectief kunnen zijn, veroorzaakt nog meer verspilling!
Efficiency komt eerst in beeld nadat eerst is vastgesteld dat de gebruikte werkwijzen doeltreffend zijn.
Effectiviteit moet altijd voorrang over efficiency hebben.

Met het vaststellen van de organisatie doelstellingen wordt er van een gewenste managementaanpak uitgegaan. Van deze aanpak hangt mede de organisatorische efficiency af. Hiertegenover ligt de effectiviteit vooral verankerd in de opzet van de bedrijfsprocessen. Handhaving hiervan is dus een voorwaarde voor het realiseren van de operationele doelstellingen. De clou is hierbij te weten welke aspecten van de organisatiestructuur, het relatienetwerk en de bedrijfsprocessen voor de effectiviteit bepalend zijn.

Ondanks het feit dat het vaak om basale dingen gaat als telefonische bereikbaarheid of de juiste informatie tijdig verstrekken, die weinig kosten met zich meebrengen, genereert effectiviteit juist veel waarde. De keerzijde is dat het verwaarlozen hiervan onevenredig veel schade of verlies aan goodwill veroorzaakt!

Een recent voorbeeld uit de praktijk:
Voor reizigers op spoorwegen is punctualiteit een belangrijk effectiviteitcriterium. De vereiste punctualiteit dient door de leiding met afdoende betrouwbaarheid behaald te worden, uitgaande van het inzetbare rollend materieel, de staat van het railnet en overige infrastructuur, de personele bezetting en de voorgeschreven dienstregeling. Als de operationele leiding echter geen kans ziet de vereiste punctualiteit te halen, zal rechtsom (in de organisatie) en/of linksom ( in de werkwijze) ingegrepen moeten worden om de kloof te dichten. In een worst case scenario zal er zelfs water bij de wijn moeten door de dienstregeling te laten aanpassen aan hetgeen praktisch haalbaar is.

 

79614436158599b9a5b5fbcd362132dea986c5b87fda4.png