Collin Crowdfund

Bullzeye heeft zich voor serieuze financiële funding gecommitteerd aan een samenwerking met Collin Crowdfund. In de dagelijkse praktijk en in projecten waar Bullzeye is betrokken als groei-expert en bedrijfsconsultant komen wij met regelmaat crowdfunding prospects tegen die hun groei potentieel willen omzetten tot concrete bloei. Daarvoor zal Bullzeye het pad effenen en assisteren bij de totstandkoming van een waardevolle relatie met de Collin Crowdfund coach. Samen wordt een scenario helder of en in welke mate corwdfunding in te zetten is als effectief middel tot groei.

Missie

Collin Crowdfund biedt ondernemers ruimte via serieuze investeerders!

Visie
Sinds 2007 is de wereld in rap tempo veranderd. Dat gaat door. Het is onze overtuiging dat we de komende 10 jaar meer veranderingen zullen meemaken, dan de afgelopen 50 jaar bij elkaar!

Collin probeert die verandering zo goed mogelijk te volgen en waar mogelijk zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Een korte opsomming van onze waarnemingen en inschattingen, die het denken van Collin sterk beïnvloeden:

De crisis die zich kenmerkt door hoge werkloosheid, bezuinigingen en recessie heeft het vanzelfsprekende ‘welvaartdenken’ binnen onze maatschappij een flinke klap gegeven.
Instituties waar vertrouwen aan gegeven werd, bleken soms ‘huizen zonder fundament’.
De consument is schuw. Hij kijkt wantrouwend naar de toekomst en is onzeker. Wantrouwen zorgt voor ‘vertraging’ van ontwikkelingen, terwijl er geld in overvloed beschikbaar is.
Ondanks de snelle ontwikkeling van (communiceren via) social media en individualisering van de samenleving, is Collin er heilig van overtuigd dat de intermenselijke relaties via live contact nooit verloren zullen gaan en dat de behoefte daaraan juist gaat toenemen.
Banken zullen – met name als het gaat om de financiering van het MKB – een transitie ondergaan van monopolist als financieringsbron naar een handelsplaats van verschillende financieringsbronnen.
Naast de realiteit van de economische crisis, rijst bij creditklanten van de bank de vraag waar hun spaargeld eigenlijk voor gebruikt wordt. Een vraagtrend die vanuit maatschappelijke verantwoord ondernemen gevoed wordt, maar door traditionele financieringsbronnen nog niet gekeerd kan worden.
De oprichters van Collin kennen het bankwezen goed en zien de langzaam voortschrijdende transitie waarin de traditionele financieringsbronnen zich bevinden. Maar die oude financieringsbronnen zijn graag bereid mee te denken over de nieuwe realiteit.
Status nu:
Zes van de tien ondernemers geven aan dat hun groei belemmerd wordt door gebrek aan financiering, terwijl bestaande financieringen met regelmaat versneld worden afgebouwd. De contradictie: de schreeuwende behoefte van 250 miljard creditgeld aan beter rendement.

De oprichters van Collin hebben er voor gekozen om het bankwezen te verlaten en de noodzakelijke verandering zelf te creëren in plaats van toe te kijken. Samen met een ervaren IT-professional brengt Collin met zijn businessmodel de oplossing voor vier vraagstukken bij elkaar:

1. Terug naar de meest oorspronkelijke vorm van bankieren
Op innovatieve wijze keert Collin terug naar de oorspronkelijke basis van bankieren, waarbij de investeerder met creditgeld zelf bepaalt waarin hij investeert.

2. De mensfactor in balans met optimale automatisering
De levenscyclus van een bedrijf wordt steeds korter. Maar mensen zullen altijd de behoefte houden aan menselijk contact. Collin kiest ervoor om haar maximaal geautomatiseerde platform te combineren met die ‘mensfactor’. Collin zoekt daarin een constant evenwicht. Enerzijds via de gepassioneerde en makkelijk toegankelijke medewerkers van het platform (op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar) en anderzijds via haar deskundige Crowdfund Coaches die de ondernemer bezoeken op zijn bedrijf!

3. Actief samenwerken met banken
De nieuwe realiteit vraagt van banken om samen te werken. Collin is daar maximaal toe bereid! Hiermee geven we als samenwerkende organisaties blijk van realiteitszin en geven we de ondernemer de kansen die hij verdient!

4. Focus op win-win voor ondernemers en investeerders
Voor Collin is ‘ruimte geven’ aan de ambities van de ondernemer met zijn bedrijf een belangrijke drijfveer. Tegelijkertijd kan deze ondernemer alleen maar bediend worden als investeerders zich op hun gemak voelen bij Collin. Natuurlijk is een mooi rendement een belangrijke drijfveer, maar belangrijker is het vertrouwen in de aanpak van Collin Crowdfund. Het perfect functionerende platform, de directe betrokkenheid in het aanvraag proces van de Crowdfund Coach, de deskundigheid van de Collin krediet commissie en de jaarlijkse beheercyclus als onderdeel van de communicatie tussen ondernemer en investeerder.

Dat samenspel zorgt ervoor dat:

 • De investeerder een goed rendement maakt tegen verantwoorde risico’s.
  De ondernemer zijn ambities waar kan maken.
  Die zichtbare realisatie van ambities het vertrouwen laat terugkeren bij consumenten.
  De economie een waardevol zetje krijgt in de goede richting.
  We leven in een nieuwe realiteit met nieuwe kansen!
  Collin geeft ondernemers ruimte via serieuze investeerders!